Røjleskov kirke  
     

 

Adresse:
Røjleskovvej 42, 5500 Middelfart
www.pastorat.dk

FORTÆLLINGEN siger, at man i starten af 1900-tallet ikke
kunne blive enige om, hvor der skulle være en ny kirke i
Vejlby sogn.

En kirke var der givet behov for, men hvem der skulle have
lov at huse kirken var svært at blive enige om – så man
byggede 2; en i Strib i 1911 og 3 år senere en i Røjleskov,
hvorfor de 2 kirker også har en del fælles træk, f.eks. samme
arkitekt; N. P. Jensen fra Odense, og de er begge bygget i
kalksten, og har begge plads til ca. 150 personer.

I skoven stod et træ og så det hele For mange år siden
skubbede isen Røjlehalvøen på plads, og lagde den, hvor den
ligger i dag. Frem af jorden voksede buske og træer, og
træerne dannede skov mod nord helt ud til Klinten og mod øst
til Abrahams Skød.

Midt i skoven stod det store træ, og så det alt sammen.
Efterhånden flyttede folk ud i skoven og opdyrkede en parcel
her og der – og der kom flere folk til, og flere efter dem,
generation fulgte generation. Der opstod et behov skoven, da
der var langt til Vejlby Kirke på gåben eller i hestevogn, ikke
mindst om vinteren, når de små børn skulle døbes. Det store
træ fulgte livets gang derude i skoven.

En dag så træet mænd i sort tøj slå pæle i jorden oppe på
bakken ved Katrinebjerg. Træet tænkte: ”mon dette kan
bære?”.

Grundstenen til Røjleskov for et samlingspunkt derude i kirke
blev lagt den 5. juni 1914 – og samme år, den 20. december
blev kirken indviet med prompt og pragt af biskop, provst og
egnens præster. Det store træ så det alt sammen. Folkene
derude i skoven brugte deres kirke i modgang, medgang – til
fest og i sorg. Tiden gik, årene gik, præst fulgte præst,
menighedsråd fulgte menighedsråd, fugerne i tårnet faldt ud,
nye blev sat i, lamperne blev skiftet, parkeringspladsen kom til,
graverhuset blev bygget, der blev kalket og malet – for man
passede godt på kirken derude i skoven, for det fortjente den.
Men det bedste var, at folkene i skoven brugte deres kirke. Og
det store – nu gamle træ - så, at det kunne bære. Røjleskov
kirke ligger stadig stolt på bakkens top og kan ses viden om.
Nu er det næste mål de 100 år.

     
HISTORIE Efter landboreformerne i 1788 skete der en stor udflytning til
Røjle halvøen, og på grund af dette opstod behovet for en ny
kirke, da der var for langt til Vejlby – især om vinteren. I
starten af 1900-tallet blev der hver 3. søndag holdt
gudstjeneste i laden på Stutteri-gården, for at dække behovet
i den del af sognet. Der blev nu nedsat en kirkekomité, som
skulle varetage det fornødne omkring opførelsen af en ny kirke
i Røjleskov. Komitéen bestod af Niels Jørgen Bertelsen,
Lundsgård, Rasmus Hansen, Søborg, Niels Jørgen Nielsen,
Bøgelund, Anders Sørensen, Røjleskov og Pastor Johannes Vibe
Petersen, Vejlby og proprietær Brandt på Katrinebjerg
skænkede grunden til kirken. Ved en højtidelighed den 5. juni
1914 blev grundstenen til kirken nedlagt, og mens alle andre
var taget til grundlovsfest samledes således et par hundrede
mennesker og overværede at provst Knudsen fra Middelfart
foretog grundstensnedlæggelsen. Samme år – den 20.
december, blev Røjleskov kirke indviet. Kirken var den 3. kirke i
Vejlby sogn, og der blev flaget i hele sognet og af alle veje
strømmede flok til kirken. Det var en festdag uden lige.

En procession af gejstlige begav sig med biskop Balslev, provst
Knudsen samt præsterne fra Vejlby, Gamborg, Kauslunde og
Asperup sogn af sted mod kirken fra Anders Sørensens gård,
ligesom en lang række prominente gæster deltog ved
indvielsen, bl.a. kulturminister Kejser Nielsen, stiftsamtmand
Simoni, folketingsmand Slengerup og herredsfoged Steffensen.
Den 8. februar 1918 blev Strib, Røjleskov sogn udskilt fra
Vejlby sogn, og den første sognepræst var pastor P. A. V.
Hermann. Skibet, der hænger i kirken, (”Håbet”) er udført af
buntmager Clausen fra Nyborg – der i øvrigt også lavede skibet
til Strib kirke. Skibet blev hentet i Nyborg af Knud Peter
Clement med hest og vogn. Den samlede pris på opførelsen af
kirken beløb sig til 30.000 kr., hvoraf beboerne i sognet havde
indsamlet 15.000 kr., og så gav staten et tilsvarende beløb.
Mon det samme kunne være muligt i 2005? Kirkekomitéen
nedsatte retningslinier for kirkebetjening og graver og
medlemmerne kautionerede for et lån på 400 kr. til indkøb af
en elektrisk motor til at trække orglet. Man forhandlede med en
graver om pasning af kirkegården for 75 kr. om året plus det
hø, der kunne slås på kirkegården. Derudover fik han 4 kr. for
at grave en grav og 2 kr. for at ringe til bryllup Kirken var i de
første år uden egentlig altertavle, og korset, der nu hænger i
kirkens nordside, hang dengang over alteret indtil i 1919, hvor
komtesse Bardenfleth, der om sommeren boede i villa Højskred
i Røjleskov, gav en altertavle med et billede af opstandelsen. I
kirken er er en vældig god akustik, hvilket gør, at den er meget
velegnet til kirkekoncerter.

Røjleskov kirke har altid haft en god kirkegang, og det håber vi
også, den vil have fremover. I december 2004 blev der
fejret 90års fødselsdag for kirken med frokost i missionshuset.
 Lise Hakala,
20.04.09 kl. 8.00 ringede
manuelt for sidste gang
i Røjleskov kirke

  Lene K. Sørensen Skrevet og redigeret af Anette Fassing